fbpx

D.O.M.A.

Aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují

DŮSTOJNOST

respektování potřeb klientů i zaměstnanců

OTEVŘENOST

k naslouchání, sdílení, změnám a růstu

MANAGEMENT

profesionální způsob řízení, podpora a leadership

ATMOSFÉRA

fungující komunikace a vztahy 

Seniorka s pečovatelkou foukají bubliny

Důstojnost a otevřenost jsou základem fungující komunikace. Když se přidá kvalitní vedení – management, vzniká atmosféra, ve které jsou lidé spokojení a mohou vznikat úžasné věci.

Takové mají být sociálně-zdravotní služby (nejen) pro seniory.
Takové služby pomáháme rozvíjet. 

Pro koho to děláme →

Pro všechny, kteří jednou budou staří. Pro všechny, kteří chtějí stárnout důstojně. Pro všechny, kteří i ve stáří chtějí rozhodovat sami o sobě. Pro všechny, kdo o seniory pečují. Pro domovy seniorů, hospice, LDN, terénní pečovatelskou službu – pro jejich zaměstnance a klienty. Jedině tam, kde jsou spokojení zaměstnanci, mohou být i spokojení klienti a pacienti.

Proč to děláme →

Na zdi jednoho amerického domova pro seniory je nápis:

Klienti nežijí u nás v práci, my pracujeme u nich doma.

Právě tenhle pocit a přístup pomáhá projekt D.O.M.A. v zařízeních vytvářet.

Naše vlastní osobní negativní zkušenost s nekvalitní a nedůstojnou péčí nás přiměla k tomu, abychom naše manažerské zkušenosti a dovednosti nasbírané za dlouhé roky v nezisku, přenesly i sem, do prostředí, které pečuje o nejstarší generaci.

Pandemie ukázala, jak slabý a zastaralý je náš systém péče o seniory. Je to systém, který neumí většinově respektovat potřeby jednotlivých klientů a pacientů a přistupovat k nim individuálně. Je to systém, kde je průměrná mzda pečovatele 25.500 korun i když celorepublikový průměr je nyní 35.000.

Jsme přesvědčeni o tom, že pečovatelská profese je natolik výjimečná, že si nezaslouží, aby ji dělal každý. Chceme přispět ke zvýšení prestiže pečovatelské profese, protože jedině tam, kde jsou spokojení zaměstnanci, jsou spokojení i klienti.

Jak pracujeme →

Pracujeme s těmi, kteří nás ke spolupráci osloví. Uvědomit si, že chci něco posunout je totiž první známka otevřenosti, a taky první předpoklad úspěchu.

Zaměřujeme se na 4 oblasti:

1. Já leader

2. Můj tým

3. Naši pacienti / klienti

4. Rodiny našich pacientů / klientů

Jaké konkretní cíle v jaké oblasti budeme společně naplňovat, řešíme s každým zařízením individuálně.

Někde pomáháme zlepšit spolupráci s rodinou, někde učíme tým techniku Namaste care, která staví na dotyku, zpomalení a vnímání potřeb klientů a pacientů a jejíž jsme z pověření mezinárodní organizace Namaste care international oficiálními ambasadory.

A v době pocovidové zaznamenáváme zájem o to, jen se společně zastavit, uvědomit si, jak náročným obdobím jsme prošli i to, co jsme se o sobě a svém týmu dozvěděli. Pomáháme těm, kteří pečují, nadechnout se a rozhodnout se, jak pokračovat dál.

Naše spolupráce trvá 4–6 měsíců, během kterých od nás každé zařízení dostává 50 hodin podpory v hodnotě 50.000 korun. Díky našim partnerům, kterými jsou Nadační fond Veolia a Traffo gallery, 90 % nákladů na realizaci projektu můžeme nést my. Naším nejvyšším cílem, kterého chceme společně dosáhnout je, aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují.

Kde působíme →

Od dubna 2021 působíme v organizaci RUAH, která v oblasti sociálních a zdravotních služeb na Benešovsku funguje už řadu let. Ke spolupráci nás oslovila ředitelka a zakladatelka organizace, Marta Vacková, která ví, jak důležité je dobře se postarat o svůj tým.

Od dubna 2021 působíme také na paliativním oddělení nemocnice v Kutné Hoře. I tady přišla poptávka ze strany zařízení. MUDr. Šárka Dizonová měla jasnou vizi: “Chci, aby se naši pacienti cítili stále jako lidé a chci si být jistá, že pro ně děláme maximum. Zejména pro ty s demencí, kteří si o své potřeby už nenumí říct.”

Dalším místem, kde působíme v rámci projektu D.O.M.A., je Domov Seniorů Novovysočanská v Praze. Ten se stará o 87 klientů, kteří tu žijí v samostatných bytech. „Potřebujeme, aby si všichni zaměstnanci a pečovatelé uvědomili, že chodí ke klientům domů a nezapomínali, co to přesně znamená – jak zásadně narušuje osobní prostor člověka, když se v něm pohybuje někdo jiný a jak nastavit to, aby klient dostal co potřebuje. Péči i pocit dostatečného soukromí.“, řekla ředitelka zařízení, Michaela Žáčková, když se nám ohledně spolupráce ozvala. S takovým přáním se plně ztotožňujeme a jsme za podobné smýšlení v zařízeních pro seniory moc rády.

Kontakt →

Projekt D.O.M.A. tvoříme na míru jednotlivým zařízením. Také hledáte cest ke spokojenějšímu týmu i klientům? Ozvěte se nám a během nezávazné konzultace zkusíme najít ten správný přístup i pro vás.

/ NÁŠ TÝM /

Do každého zařízení, se kterým spolupracujeme, dochází pravidelně dva lidé z našeho týmu. Aktuálně v něm jsou:

Simona Bagarová

SIMONA BAGAROVÁ
Manažerka

Karolína Puttová

KAROLÍNA PUTTOVÁ
Koučka a metodička

Petra Lazáková

PETRA LAZÁKOVÁ
Koučka a metodička

Dagmar Martínková

DAGMAR MARTÍNKOVÁ
Lektorka

Magdaléna Kudelásková

MAGDALÉNA KUDELÁSKOVÁ
Lektorka 

KONTAKTUJTE NÁS

Telefon: +420 777 584 026
E-mail: simona@simonab.cz

Přidejte se k nám na sítích:
 MILA
 MILA
 MILA

PROVOZOVATEL

SB-C, z.s.
Wuchterlova 362/11
160 00 Praha 6

Share This