KONTAKT

SIMONA BAGAROVÁ

zakladatelka a předsedkyně spolku SB-C

Spolek SB-C a jeho hlavní projekt „Management pro neziskovky“ vznikl jako reakce na můj pocit nedostatku kvalitních vzdělávacích akcí pro neziskové organizace. Vznikl díky zpětné vazbě na mé přednášky, na kterých zaznívají slova jako upřímnost, otevřené sdílení neúspěchů, konstruktivní kritika a energie. Vznikl proto, že jsem si uvědomila, kolik skvělých profesionálů okolo sebe za patnáct let v oboru mám a co to asi udělá, když je pozvu ke spolupráci. Vznikl s vírou, že neziskový sektor je a má být plnohodnotnou součástí naší společnosti. Vznikl z radostí a vznikl s mými přáteli a proto věřím, že se mu bude dařit. O tom, co mám za sebou se můžete podrobněji dočíst na https://www.simonab.cz

HANA GAWLASOVÁ

partner v advokátní kanceláři Squire Patton Bogs, 1. místopředsedkyně spolku

Jsem žena, maminka, advokátka, členka správní rady Pro bono aliance, mentorka programu MyOdyssey. Věnuji se právnímu poradenství v oblasti „people & technology” – IT a telekomunikacím s přesahem do pracovněprávní problematiky. Snažím se smysluplně propojit svůj pracovní a rodinný život a zlepšovat postavení žen v náročném prostředí moderní advokacie. Respektuji důležitost neziskového sektoru pro fungování společnosti kolem nás. Dlouhodobě se věnuji pro bono právnímu poradenství a společenské odpovědnosti firem.

Prostory naší kanceláře na Václavském náměstí jsme pro kurzy poskytli na základě přesvědčení, že je potřeba podporovat neziskové organizace v tom, aby byly zdravě sebevědomé. Naším přáním je, aby si účastníci z kurzů odnášeli nejen nové znalosti, ale vnímali čas strávený v našich prostorách i jako symbolický krok k získání pocitu vlastní hodnoty a zmíněného sebevědomí. 

 

JAN BOŘICKÝ

účetní poradce, 2. místopředseda spolku

Dvacet let se věnuji účetnictví a daňové problematice. Pro firemní klienty nastavuji komplexní účetní a administrativní procesy a poskytuji poradenství v této oblasti.

Neziskový sektor vnímám jako důležitou součást občanské společnosti stejně jako to, aby se neustále rozvíjel a profesionalizoval. Umět efektivně hospodařit s financemi je jeden z předpokladů pro fungující projekt. Jsem rád, že mohu toto téma svou prací pro spolek SB-C a projekt „Management pro neziskovky“ zviditelňovat a podporovat. 

 

SIMONA BAGAROVÁ

simona@simonab.cz
777 584 026

www.simonab.cz
www.managementproneziskovky.cz

Fakturační adresa a sídlo:

SB-C, z.s.
Wuchterlova 362/11
160 00 Praha 6

IČO: 07543654

 

Červnové kurzy vypsány – máte poslední šanci se PŘIHLÁSIT. O prázdninách budeme mít volno.

„Na míru sestavený kurz, který organizaci zaručeně posune. Kolik do toho dáte, tolik dostanete.“

Petra Hamplová, Centrum pro rodinu Sluníčko

„Vynikající školení od začátku do konce a lektoři odborníci. Užitečné informace aplikovatelné do praxe“

Zuzana Šlúchová, Naděje Zlín

„Skvělý formát, kde je prostor pro diskuzi a sdílení zkušeností mezi účastníky.“

Hana Urbanová, Fokus Praha