LEKTOŘI

SIMONA BAGAROVÁ

Manažerka v sociální sféře

V managementu neziskových organizací a sociálních služeb se pohybuji patnáct let. Pod značkou simonab.cz už pátým rokem nabízím podporu projektům, které jsou na začátku a potřebují pomoc se startem a také projektům, které se ocitly ve slepé uličce a potřebují restart. Přednáším, pořádám workshopy, příležitostně spoluorganizuji konference. Sdílím otevřeně nejen svoje úspěchy, ale i pády. Ráda mluvím o zkušenostech z praxe a vždy mě zajímá, kdo na mých přednáškách je a proč. 
 
Svojí práci stavím na přesvědčení, že neziskovka i firma mají stejné principy a potřebují především kvalitní management. A potvrzuje se mi, že právě ten je nejslabší stránkou většiny projektů. Ze zkušenosti vím, že problém není v nedostatku financí, ale v neefektivním řízení.
 
Vede u nás tyto kurzy: 

 

HONZA DOLÍNEK

Fundraiser Centra Paraple

V posledních už více než dvaceti letech se účastním (jako člen, lektor, koordinátor, manažer, dobrovolník) rozvoje českých neziskových organizací v oblasti sociálních služeb, prevence kriminality, volnočasových a komunitních aktivit. 

Pomáhám jim strategicky plánovat, zlepšovat jejich dovednosti a kompetence v oblasti řízení, fundraisingu, public relations, dobrovolnictví a v dalších souvisejících oblastech. Ve firemním prostředí konzultuji strategická rozhodnutí ve filantropii, firemním dobrovolnictví, ale také v širším kontextu společenské odpovědnosti. Příležitostně moderuji konference, kulaté stoly, facilituji týmové setkání.

Vede u nás tyto kurzy: 
Fundraising pro neziskové organizace 

KRISTINA CIROKOVÁ

televizní reportérka

Více než dvacet let pracuji jako novinářka. Mým hlavním oborem je televizní zpravodajství a publicistika, ale působila jsem i v tištěných médiích. Poslední čtyři roky jsem jako reportérka součástí redakce pořadu ČT 168 hodin. Za svoji kariéru jsem mnohokrát točila reportáže ve spolupráci s neziskovými organizacemi a zabývala se různými sociálními tématy.

Vede u nás tyto kurzy: 
Jak se dostat do televize

JAN KUBÁT 

PR konzultant

V oboru public relations se pohybuji déle než 13 let. Za svou dosavadní profesní kariéru jsem pracoval pro desítky klientů z různých odvětví byznysu. Začínal jsem jako každý mladý člověk na nejnižší pozici v komunikační agentuře. Prošel jsem si tak všemi úrovněmi, co tato profese nabízí a poslední roky pak úspěšně vedl středně velkou komunikační agenturu. Specializuji se na vytváření komunikačních PR strategií, budování kvalitních vztahů s médii a především to, o čem PR ve skutečnosti je – cílené ovlivňování veřejného mínění. Každá práce se dá dělat dobře i špatně, ale pokud chcete být prostřednictvím PR vidět, průměrnou prací dnes ničeho nedosáhnete. PR je běh na dlouhou trať a kdokoliv Vám slíbí něco jiného, rychle pryč. Pracovat s amatéry je příliš velký luxus.

Vede u nás tyto kurzy: 
Jak pracovat s novináři

DAGMAR MARTÍNKOVÁ

sociální pracovnice

Třicet jsem pracovala jako všeobecná sestra na všech úrovních péče o pacienta (intenzivní, akutní, následná i sociální péče). Po absolvování VŠ sociální práce se věnuji již 11 let této oblasti především v nastavení sociální práce ve zdravotnických zařízeních. Působila jsem v ÚVN Praha, nyní nastavuji proces sociální práce v Nemocnici Na Homolce v Praze. Dlouhodobě působím jako lektor certifikovaných kurzů péče o seniory, pomaturitního specializačního kurzu Komunitní péče. Podílím se na přípravě standardů kvality sociálních služeb v domovech pro seniory. V poslední době se snažím prosazovat koncept paliativní péče ve zdravotnických zařízeních a jsem lektorem vzdělávacího kurzu Centra paliativní péče Elnec. V rámci systémových změn jsem se podílela na kolokviích kulatých stolů příslušných rezortů.

Vede u nás tyto kurzy: 
Sociální práce ve zdravotnictví ve 21. století