fbpx

LEKTOŘI

HANA URBANOVÁ

Lektorka a manažerka v neziskovém sektoru

V neziskovém sektoru pracuji více než 15 let. Věnovala jsem se oblasti rozvojové spolupráce, vzdělávání a v posledních letech sociálně-zdravotním službám. Pracovala jsem v organizacích jako je ADRA, AFS Mezikulturní programy a jako lektorka jsem se podílela na evropském vzdělávacím programu Glen. V letech 2008–2010 jsem vedla misi Člověka v tísni v africké Namibii a poté několik let z pražské centrály zajišťovala podporu mezinárodním týmům v několika zemích, kde Člověk v tísni pracuje. Od roku 2016 působím jako výkonná ředitelka Fokusu Praha.

 

Spolupráce s inspirativními zahraničními partnery a dárci mě před zhruba 10 lety přesvědčila, že sledování dopadu veřejně prospěšných aktivit je potřebná a běžná věc, kterou „přece každá organizace musí dělat“. Až díky vstupu do českých sociálních služeb jsem si uvědomila, že dopad – ve smyslu udržitelné kvalitativní změny – je v českém prostředí slovo v podstatě neznámé, respektive různě dezinterpretované. Tak jsem se rozhodla se s tím něco dělat.

Vede u nás tyto kurzy: 
Strategický plán organizace

KAROLÍNA PUTTOVÁ

Projektová manažerka

V prostředí neziskových organizací se pohybuji bezmála patnáct let. Pracovala jsem jako sociální pracovnice, koordinátorka, projektová manažerka i ředitelka. Baví mě přes sofistikované koncepty docházet k jednoduchým každodennostem a propojovat lidi s projekty i mezi sebou.

 

Od roku 2016 mi dělá radost i Nadační fond AutTalk, kde pracuji jako manažerka. 

Vede u nás tyto kurzy: 

 

ČESTMÍR HORKÝ

Ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka

V branži sociální práce a neziskového sektoru působím 12 let. Šest let pracuji pro Karla Janečka na pozici ředitele Nadačního fondu pomoci.

Zajímají mě inovativní metody a nástroje, které z neziskovek dělají moderní a konkurenceschopné subjekty. Domnívám se, že neexistuje rozdíl mezi komerční firmou a neziskovou organizací v oblastech jako je management, efektivita procesů, tlak na výsledky, odpovědnost za řádné vedení účetnictví a cash-flow. S nadačním fondem jsem realizoval více jak 60 crowdfundingových kampaní pro jednotlivce i NGO.  V roce 2013 jsem založil společnost Aufori, jejímž hlavním tématem je pomoc lidem v chudobě a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Zde se stále věnuji přímé práci prostřednictvím vedení kazuistických seminářů.

Organizacím rád pomůžu v oblastech vedení, strategie a při přípravě crowdfundingové kampaně.

Vede u nás tyto kurzy: 
Crowdfunding pro neziskové organizace

 

SIMONA BAGAROVÁ

Manažerka v sociální sféře

V managementu neziskových organizací a sociálních služeb se pohybuji patnáct let. Pod značkou simonab.cz už pátým rokem nabízím podporu projektům, které jsou na začátku a potřebují pomoc se startem a také projektům, které se ocitly ve slepé uličce a potřebují restart. Přednáším, pořádám workshopy, příležitostně spoluorganizuji konference. Sdílím otevřeně nejen svoje úspěchy, ale i pády. Ráda mluvím o zkušenostech z praxe a vždy mě zajímá, kdo na mých přednáškách je a proč.
 
Svojí práci stavím na přesvědčení, že neziskovka i firma mají stejné principy a potřebují především kvalitní management. A potvrzuje se mi, že právě ten je nejslabší stránkou většiny projektů. Ze zkušenosti vím, že problém není v nedostatku financí, ale v neefektivním řízení.
Vede u nás tyto kurzy: 
Jak nastartovat změny v organizaci
Jak správně uspořádat benefiční akci

 

HONZA DOLÍNEK

Výkonný ředitel EDUin

V posledních už více než dvaceti letech se účastním (jako člen, lektor, koordinátor, manažer, dobrovolník) rozvoje českých neziskových organizací v oblasti sociálních služeb, prevence kriminality, volnočasových a komunitních aktivit. 

Pomáhám jim strategicky plánovat, zlepšovat jejich dovednosti a kompetence v oblasti řízení, fundraisingu, public relations, dobrovolnictví a v dalších souvisejících oblastech. Ve firemním prostředí konzultuji strategická rozhodnutí ve filantropii, firemním dobrovolnictví, ale také v širším kontextu společenské odpovědnosti. Příležitostně moderuji konference, kulaté stoly, facilituji týmové setkání.

Vede u nás tyto kurzy: 
Fundraising pro neziskové organizace 

TOMÁŠ FLIEGL

Projektový manažer

V prostředí médií se pohybuji přes 20 let. Od role regionálního redaktora přes šéfování nejčtenějšímu českému sportovnímu serveru jsem se posunul do pozice mediálního konzultanta a projektového manažera. 

V posledních pěti letech jsem pomáhal strategickými radami startupům i zavedeným společnostem v neziskovém i komerčním sektoru. Nejen v oblasti komunikace, ale i v nastavení financí a organizační struktury.

Vede u nás tyto kurzy:
Jak pracovat s novináři

JAN KUBÁT 

PR konzultant

V oboru public relations se pohybuji déle než 13 let. Za svou dosavadní profesní kariéru jsem pracoval pro desítky klientů z různých odvětví byznysu. Začínal jsem jako každý mladý člověk na nejnižší pozici v komunikační agentuře. Prošel jsem si tak všemi úrovněmi, co tato profese nabízí a poslední roky pak úspěšně vedl středně velkou komunikační agenturu. Specializuji se na vytváření komunikačních PR strategií, budování kvalitních vztahů s médii a především to, o čem PR ve skutečnosti je – cílené ovlivňování veřejného mínění. Každá práce se dá dělat dobře i špatně, ale pokud chcete být prostřednictvím PR vidět, průměrnou prací dnes ničeho nedosáhnete. PR je běh na dlouhou trať a kdokoliv Vám slíbí něco jiného, rychle pryč. Pracovat s amatéry je příliš velký luxus.

Vede u nás tyto kurzy: 
Jak pracovat s novináři

DAGMAR MARTÍNKOVÁ

Sociální pracovnice

Třicet jsem pracovala jako všeobecná sestra na všech úrovních péče o pacienta (intenzivní, akutní, následná i sociální péče). Po absolvování VŠ sociální práce se věnuji již 11 let této oblasti především v nastavení sociální práce ve zdravotnických zařízeních. Působila jsem v ÚVN Praha, nyní nastavuji proces sociální práce v Nemocnici Na Homolce v Praze. Dlouhodobě působím jako lektor certifikovaných kurzů péče o seniory, pomaturitního specializačního kurzu Komunitní péče. Podílím se na přípravě standardů kvality sociálních služeb v domovech pro seniory. V poslední době se snažím prosazovat koncept paliativní péče ve zdravotnických zařízeních a jsem lektorem vzdělávacího kurzu Centra paliativní péče Elnec. V rámci systémových změn jsem se podílela na kolokviích kulatých stolů příslušných rezortů.

Vede u nás tyto kurzy: 
Sociální práce ve zdravotnictví ve 21. století

KONTAKTUJTE NÁS

Telefon: +420 777 584 026
E-mail: simona@simonab.cz

Přidejte se k nám na sítích:
 Management pro neziskovky
 Management pro neziskovky

DŮLEŽITÉ STRÁNKY

WORKSHOPY
LEKTOŘI
BLOG

PROVOZOVATEL

SB-C, z.s.
Wuchterlova 362/11
160 00 Praha 6

Share This